چنجه‌ی سوادکوهی

تاریخ خروج

10 Mar

مدت زمان

2 روز

نمایش ها

829

حداکثر صندلی

20

طبیعتگردی

نوشیدنی‌ بومی
خوراک محلی
راهنمای گردشگری
روز اول

حرکت از تهران صرف صبحانه در مسیر بازدید از طبیعت زیبای دریاچه‌ی لپور آبتنی کردن در آبگرم سوادکوه صرف شامانه در خانه‌ی محلی لپور
روز دوم

روز دوم

صرف صبحانه در خانه‌ی محلی لپور طبیعتگردی تا آبشار زیبای ترز صرف چنجه‌ی سوادکوهی به همراه چای آتشی بازگشت به تهران از مسیر ورسک و جاده‌ی فیروزکوه