جشنواره شیره سیب

تاریخ خروج

14 Feb

مدت زمان

1 روز

نمایش ها

297

حداکثر صندلی

10

جشنواره شیره سیب

بیمه مسافرتی
نوشیدنی‌ بومی
رستوران محلی
راهنمای گردشگری

جشنواره خوراکی

برنامه سفر

اولین جشنواره شیره سیب در روستای زیبای سنگ سفید

در بدو ورود به روستا صرف صبحانه (شیره سیب با کره گوسفندی ) به همراه نان ساجی اجرای شاهنامه خوانی کردی مراحل کامل نحوه درست کردن شیره سیب اجرای بازی‌های بومی محلی و موسیقی سنتی (ساز ودهل به همراه هلپرکه) ظهرانه در باغات چلو گوشت به همراه دوغ محلی پیاده روی در کوچه باغات روستا به همراه طبیعت گردی غرفه فروش محصولات ارگانیک شیره سیب، روغن حیوانی، کره حیوانی، ترخینه و... عصرانه آش دوغ درست کردن شیرینی های محلی و کلانه جهت فروش