خوراک ایران

10

ژوئن
2018
سفر گل‌گاوزبان چینی
ارسال شده توسط: admin /1770
      برای من سفر از وقتی شروع می‌شه که تو ذهنت خونه رو رها می‌کنی. یه مسیر انتخاب می‌کنی و از دوستان می‌خوای همراهت بیان. از وقتی که می‌ری خرید و توشه ی راه می‌گیری و فلاسک چای رو ساعت پنج صبح پر می‌کنی. تا دل بکنی از جای خواب راحت و دمای تنظیم شده‌ی پکیج […]